Privacyverklaring

1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens

De hier volgende privacyverklaring geldt voor het gebruik van ons online aanbod op www.loopingo.com (hierna “website”). Wij hechten grote waarde aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de actueel geldende regels volgens de Europese Verordening Algemene Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk naar artikel 4, lid 7 van de Europese Verordening Algemene Gegevensbescherming (AVG) is loopingo GmbH, Nymphenburger Str. 12 80335 München. Indien u niet, of niet compleet, akkoord gaat met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens binnen het kader van de Verordening Algemene Gegevensbescherming, kunt u bezwaar aantekenen bij de verantwoordelijke. U kunt deze privacyverklaring te allen tijd opslaan en afdrukken.

Wij, dat zijn loopingo GmbH, Nymphenburger Straße 12, 80335 München en onze dienstverleners die in opdracht van ons uw gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden verwerken (navolgend: loopingo, wij). Wij geven voor onze marketingpartners (loopingo-coöperaties) coupons en voordeelaanbiedingen aan meerderjarige eindafnemers door.

Tot onze dienstverleners behoren bijvoorbeeld software-aanbieders, e-mail dienstverleners en rekencentra. Onze dienstverleners hebben geen toestemming uw gegevens voor andere doeleinden of voor zichzelf te verwerken. U kunt ons behalve via het bovengenoemde postadres ook per e-mail contacteren via info[at]loopingo.com.

Wij vinden het belangrijk dat u uit de hier volgende punten te allen tijde inzage krijgen kunt welke persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website en bij het gebruik maken van onze diensten en aanbiedingen verzameld worden, en hoe wij deze verwerken.

2. Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij treffen organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen te beschermen. Hiermee beschermen wij uw rechten en houden ons aan de bestemmingen voor gegevensbescherming van de EU en Duitsland (artikel 32 AVG).

Deze getroffene maatregelen dienen daartoe de vertrouwelijke aard en integriteit van uw gegevens zeker te stellen, als ook de beschikbaarheid en belastbaarheid van onze systemen en diensten en de diensten voor het verwerken van uw persoonsgegevens zeken te stellen. Bovendien zijn deze maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat bij een fysiek of technisch incident uw gegevens snel weer beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Tot onze veiligheidsmaatregelen hoort ook het coderen van uw gegevens. Bij overdracht versleutelen wij uw gegevens via Transport Layer Security (HTTPS). Alle gegevens die u online invoert worden gecodeerd overgedragen. Hierdoor kan deze informatie op geen enkel moment van derden ongeoorloofd worden ingezien.

Onze methoden voor veiligheid en gegevensverwerking worden met het verloop van nieuwe technische ontwikkelingen continu verbeterd.

Onze medewerkers zijn schriftelijk verplicht tot vertrouwelijkheid en het aanhouden van de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens volgens de AVG.

3. Onze functionaris voor gegevensbescherming

Heeft een vraag met betrekking tot gegevensbescherming of gegevensveiligheid, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail contacteren via datenschutz[at]loopingo.com of per post, gericht aan: loopingo GmbH, Nymphenburger Straße 12, D-80335 München.

4. Wat zijn verplichte velden?

Indien bepaalde gegevensvelden als verplicht veld zijn aangegeven, is het wettelijk verplicht, of absoluut noodzakelijk voor het tot stand komen van een overeenkomst, het uitvoeren van de dienst, of het doel dat bij het veld is aangegeven. Of u deze gegevens daadwerkelijk invult is alleen uw beslissing. Het niet-invullen van deze verplichte velden kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst, respectievelijk de gewenste dienst of doel door ons niet vervuld kan worden.

5. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 1. Aanvragen
  Wij verwerken uw ingevulde gegevens om uw aanvragen te kunnen beantwoorden (Art. 6 lid b, f AVG). Het aangeven van als verplicht veld gedeclareerde adres- en telecommunicatiegegevens is noodzakelijk om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Het vrijwillig aangeven van meer gegevens maakt het voor ons gemakkelijker uw aanvraag te verwerken. Eveneens kunnen wij zo een preciezer antwoord geven. De ingevoerde gegevens bewaren wij normaalgesproken na het beantwoorden van uw aanvraag drie maanden, voor het geval dat meerdere opeenvolgende aanvragen volgen. Dit enkel als vanuit documentatieve doeleinden geen langer tijdsbestek is voorgeschreven (Artikel 6 Lid 1c, Artikel 5 Lid 2 AVG).
 2. Gespeudonimiseerte gebruikersanalyses
  Wij verwerken uw gegevens die verbonden zijn met het claimen van coupons en deals en de daarmee verbonden transacties bij onze loopingo-partners (Artikel 6 Lid 1 f AVG) voor pseudonimisierte gebruikersanalyses. Hierdoor kunnen wij en onze partners u ook in de toekomst interessante aanbiedingen (bijvoorbeeld kortingscodes of andere lokale en regionale voordeelacties) te kunnen aanbieden. Voor deze analyses worden uitsluitend gepseudonimisierte gegevens gebruikt (Artikel 6 Lid 1 f AVG). Tegen het gebruik van uw gegevens kunt u te allen tijde bezwaar indienen.
 3. Onze couponaanbiedingen
  Onze marketingpartners bieden u, na uw online aankoop. op hun website onze couponaanbiedingen aan. Voor het aanbieden van een voor u potentieel interessante aanbieding wordt door onze marketing partner gepseudonimiseert en gecodeerd de gehashte variant van uw e-mail adres en uw IP-adres aan ons doorgegeven (Artikel 6 Lid 1 AVG). De gepseudonimiseerte gehashte variant van het e-mailadres wordt gebruikt om een door u mogelijkerwijs aangebracht bezwaar tegen reclame te kunnen respecteren (Artikel 21 Lid 3, Artikel 6 Lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt voor gegevensveiligheid en normaalgesproken na zeven dagen geanonimiseerd. Bovendien geeft de marketingpartner, om het mogelijkte maken ook een regionaal interessant aanbod te kunnen aanbieden, gecodeerd, het ordernummer, bestelwaarde met valuta, postcode, geslacht en tijdstempel door aan loopingo (Artikel 6 Lid 1 f AVG). Na het verwerken van de gegevens die nodig zijn voor het genereren van de coupon ontvangt u dan een e-mail op het aangegeven e-mailadres met de code (Artikel 6 Lid 1 b AVG). Op het moment dat u een van onze voordeelaanbiedingen kiest, verwerken wij de benodigde gegevens om de bestelling van deze aanbieding te voltooien. Uw gegevens worden daarna door ons alleen gepseudonimiseert voor analyses gebruikt (Artikel 6 Lid 1 f AVG) (Zie ook b boven).
 4. Bewaartermijn
  De voor marketingdoeleinden opgeslagen gegevens slaan wij zolang op tot ons een intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden heeft bereikt.
 5. Veranderde doeleinden
  Indien de doeleinden voor het verwerken zich in de loop der tijd veranderen, actualiseren wij voorafgaand deze privacyverklaring.

6. Recht van bezwaar en recht tot intrekking van toestemming – te allen tijde

U heeft het recht te allen tijde, uit redenen die gebaseerd zijn op uw bijzondere situatie, naar de wettelijke bepalingen bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw gegevens (Artikel 21 lid 1 AVG).

Indien u bezwaar indient tegen het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden, of reeds gegeven toestemming wil intrekken (Artikel 21 lid 2 AVG), kunt u op elk gewenst moment een korte mededeling sturen aan onze functionaris voor gegevensbescherming. Per e-mail gericht aan; datenschutz[at]loopingo.com of per post gericht aan; loopingo GmbH, Datenschutz, Nymphenburgerstraße 12, D-80335 München. Uw gegevens worden dan niet meer gebruikt voor de doeleinden waartegen u bezwaar heeft ingediend of marketingdoeleinden gebruikt.

De rechtmatigheid van het verwerken van gegevens blijft onaangetast, tot het tijdpunt waarop het intrekking van toestemming of het bezwaar in kracht getreden.

Na uw bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens, of het intrekken van uw toestemming, zijn wij wettelijk verplicht de wet bescherming persoonsgegevens te volgen zoals beschreven in Artikel 21 lid 3 AVG, de hiervoor benodigde gegevens (naam, adres, e-mailadres) in onze interne ‘marketing zwarte lijst’ op te nemen en permanent – alleen voor dit doel – op te slaan (en daarmee uit te sluiten) en te gebruiken om te vergelijken met onze toekomstige marketingdata (Artikel 6 lid 1 c, f AVG). Op deze manier kunnen wij uw bezwaar of intrekking van toestemming permanent waarborgen.

7. loopingo opt-in / opt-out

loopingo maakt gebruik van de gehashte variant van uw e-mailadres voor gepseudonimiseerde analyses over uw gebruik van onze website en die van onze partnersamenwerkingen. Zonder u als persoon te kunnen identificeren, gebruiken wij voor deze analyses alleen pseudoniemen om u bij onze Internet-samenwerkingspartners voor u interessante aanbiedingen en codes van onze marketingpartners en andere lokale en regionale aanbiedingen van productaanbieders te kunnen presenteren.

Hiermee willen we voorkomen dat u alleen maar generieke aanbieding van loopingo kunnen aanbieden. En daardoor geen op uw mogelijke interesses afgestemde aanbiedingen, wat betekent dat u mogelijk coupons krijgt die u niet kunt inwisselen, omdat de samenwerkingspartner een onderscheid maakt tussen nieuwe en bestaande klanten, of een actie alleen regionaal geldt.

8. Hoe kan ik gebruik maken van mijn recht op gegevensbescherming?

Heeft u vragen over het verwerken van uw persoonlijke gegevens, geven wij u hier natuurlijk graag inzage (lid 15 AVG) over de betroffene gegevens.

Bovendien heeft u het recht met betrekking op uw gegevens onder de geldende wettelijke bepalingen volgens de AVG op correctie (Artikel 16), verwijdering (Artikel 17), beperking van het verwerken (artikel 18), gegevensportabiliteit (artikel 20) als ook het recht bezwaar te maken tegen het verwerken (artikel 21).

Neem in dit geval alstublieft contact op met de functionaris gegevensverwerking (zie punt 3 hierboven) via de daar beschreven contactgegevens.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie (Artikel 77 AVG, § 19 BDSG).

9. Welke gegevens worden op loopingo.com opgeslagen

 1. Hosting
  De door ons gebruikte hosting-services zijn bedoeld om volgende diensten ter beschikking te kunnen stellen: infrastructuur en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte, veiligheidsdiensten alsook technische onderhoudswerkzaamheden, die wij inzetten om de website te laten draaien. Hierbij verwerken wij, respectievelijk onze hostingaanbieder, naar artikel 6 lid 1 f AVG in verbinding met artikel 28 AVG, op grond van legitiem belang om onze website efficiënt en veilig ter beschikking te kunnen stellen; standengegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website.
 2. Oproepgegevens
  Wij verzamelen informatie van u op het moment dat u gebruik maakt van onze website. We verzamelen automatisch informatie over gebruikersgedrag en uw interacties met ons. Wij registreren gegevens over uw computer of mobiel apparaat. Wij verzamelen en slaan gegevens op van elke oproep van onze website (zogenaamde serverlogfiles). Te weten volgende oproepgegevens:
  • Naam en URL van het opgeroepen bestand
  • Datum en tijd van de oproep
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Melding van een succesvolle oproep (HTTP response code)
  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Referer URL (dat betekent de website die hiervoor bezocht is)
  • Websites, die via het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
  • Internetprovider van de gebruiker
  • IP-adres en de aanvragende provider

  Wij gebruiken deze protocolgegevens zonder deze aan u als persoon te koppelen of een andere vorm van een profiel te genereren. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses met als doel het verbeteren van onze business, de veiligheid en het optimaliseren van onze website. Wij gebruiken ze ook om anoniem te meten hoeveel bezoekers (traffic) wij op onze website hebben, en hoe en hoeveel onze website en diensten worden gebruikt. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze samenwerkingspartners te kunnen factureren, gemeten aan het aantal kliks. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij gepersonaliseerde en locatie gerelateerde inhoud ter beschikking stellen en het gegevensverkeer analyseren, onjuistheden vinden en oplossen en onze dienst verbeteren. Ook hier hebben wij een legitiem belang naar artikel 6 lid 1 f AVG. Wij behouden ons het recht voor de protocolgegevens ook later te controleren, indien er concrete punten zijn die duiden op een onrechtmatig gebruik. IP-adressen slaan wij voor een beperkte tijd op in logfiles, indien dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen, om onze dienst te kunnen vervullen of om onze dienst af te rekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Indien u de bestelling afbreekt, of nadat de betaling is doorgegaan, verwijderen wij het IP-adres, zolang deze voor veiligheidsdoeleinden niet meer nodig is. IP-adressen slaan wij ook op indien wij een concreet vermoeden hebben dat het gebruik van onze website in verbinding staat met een strafbaar feit. Bovendien slaan wij als bestandsdeel van uw account de datum van uw laatste bezoek op (bijvoorbeeld bij de registratie, login, het klikken van links etc.).

 3. Cookies
  Wij maken gebruiken van zogenaamde session-cookies om onze website te optimaliseren. Een session-cookie is een klein tekstbestand die van de server bij het bezoeken van een website verstuurd wordt en bij uw bezoek op een website tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestandje bevat een zogenaamde session-id, waarmee de verschillende aanvragen van uw browser de gemeenschappelijke sessie toe geordend kunnen worden. Hierdoor kunnen wij uw computer herkennen als u terugkomt op onze website. deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft gesloten. Deze cookies dienen ertoe om bijvoorbeeld uw winkelmandje te kunnen gebruiken op meerdere pagina’s. Wij maken af en toe ook gebruik van permanente cookies (ook dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen), die op uw apparaat blijven. Deze maken het ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zich na een bepaalde tijd zelf. Hun levensduur ligt tussen 1 maand tot 10 jaar. Op deze manier kunnen wij ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger presenteren en u bijvoorbeeld speciaal op uw interesses afgestemde informatie op onze site laten zien. Ons legitiem belang voor het gebruik van cookies naar artikel 6 lid 1 f AVG berust daarop onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. In de cookies wordt ongeveer het volgende aan gegevens en informatie opgeslagen:
  • Login informatie
  • Taalinstellingen
  • Ingevoerde zoektermen
  • Informatie over het aantal oproepen van onze website zoals ook het gebruik van de verschillende functies van onze internetrepresentatie.

  Bij activering van de cookie krijgt deze een identificatienummer. Uw persoonsgegevens worden niet aan dit identificatienummer gekoppeld. Uw naam, IP-adres en vergelijkbare gegevens die het mogelijk maken de cookie aan u te relateren worden niet in de cookie meegegeven. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend gepseudonimiseerte gegevens, bijvoorbeeld welke pagina’s van onze shop zijn bezocht, welke producten zijn bekeken etc. U kunt uw browser ook zo instellen dat u vooraf geïnformeerd wordt over het zetten van cookies, zo kunt u iedere keer opnieuw beslissen of u sommige cookies wilt aannemen, uitsluiten of helemaal geen cookies gezet mogen worden. Door het uitsluiten van cookies kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet meer werken.

 4. Gegevens om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Hiertoe behoren onder andere; naam, adres, e-mail adres, bestelde loopingo diensten, factuur- en betaalgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om de overeenkomst te kunnen sluiten. Het verwijderen van deze gegevens gebeurt na afloop van de garantietermijn en wettelijke bewaartermijn. Gegevens die gebonden zijn aan een gebruikersaccount (zie onder), blijven in elk geval bestaan zolang dit account bestaat. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is artikel 6 lid 1 b AVG. Deze gegevens zijn namelijk nodig om onze contractuele plichten na te kunnen komen.
 5. Gebruikersaccount
  U kunt op onze website een gebruikersaccount aanmaken. Indien u dit wenst, dan hebben wij de bij login gevraagde persoonsgegevens nodig. Als u op een later punt inlogt, zijn alleen uw e-mailadres en het van u gekozen wachtwoord nodig. Voor een nieuwe registrering verzamelen wij basisgegevens (bijvoorbeeld naam, adres), communicatiegegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) en betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer) alsook toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Om zeker te kunnen stellen dat uw aanmelding goed doorkomt en om geoorloofde aanmelding van derden te verhinderen, krijgt u na uw registrering een activeringslink per e-mail toegestuurd, waarmee u uw account kunt activeren. Pas na registrering slaan wij de door u aangegeven gegevens permanent op in ons systeem. U kunt een eenmaal gecreëerd gebruikersaccount te allen tijden door ons laten verwijderen, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de transmissiekosten naar de basistarieven. Een mededeling in tekstvorm aan de in punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij verwijderen dan de door ons opgeslagen persoonsgegevens, in zoverre deze niet meer nodig zijn om bestellingen af te ronden, of zolang de wettelijke bewaartermijn voorschrijft. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming naar artikel 6 lid 1 a AVG.
 6. E-mail contact
  Indien u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail) verwerken wij uw gegevens om uw aanvraag te kunnen verwerken, alsook voor het geval dat aanvullende vragen komen. Indien het verwerken van uw gegevens moet gebeuren voor voor-contractuele maatregelen om de overeenkomst uit te voeren, die omgezet worden naar aanleiding van uw aanvraag, of indien u al klant bij ons bent, is de rechtsgrondslag voor de deze verwerking van uw gegevens artikel 6 lid 1 b AVG. Andere persoonsgegevens verwerken wij alleen, indien u hiervoor uw toestemming geeft (artikel 6 lid 1 a AVG) of als wij een legitiem belang hebben bij het verwerken van uw gegevens (artikel 6 lid 1 f AVG). Een legitiem belang ligt bijvoorbeeld voor indien wij uw e-mail willen beantwoorden.

10. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, hierdoor kan uw gebruik van de website worden geanalyseerd. Normaalgesproken wordt de informatie die verzameld is in de cookie overgedragen aan een server van google in de USA en hier opgeslagen. Hier ligt ons legitiem belang naar artikel 6 lid 1 zin 1 f) AVG.

Google heeft zich onderworpen en gecertificeerd aan de tussen de Europese Unie en de USA gesloten Privacy-Shield overeenkomst. Hierdoor is Google verplicht zich te houden aan de richtlijnen, standaards en voorschriften van de Europese regelgeving omtrent gegevensbescherming. Meer informatie vindt u via deze link: https://www.privacyshield.gov.

Wij hebben IP-anonimisering voor deze website geactiveerd (anonymizeIp). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn van de overeenkomst Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts bij uitzondering wordt het gehele IP-adres overgedragen naar een Google server in de USA en daar ingekort. In opdracht van ons wordt deze informatie gebruikt door Google om voor ons; uw gebruik van de website te analyseren, reports te maken van activiteiten op de website en om andere met het gebruik van de website en internetgebruik verbondene diensten te verlenen.

Het IP-adres dat voor Google Analytics van uw browser wordt overgedragen, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser software te configureren. Wij attenderen u erop dat het in dit geval kan voorkomen dat u niet volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van onze website.

Bovendien kunt u door het downloaden en installeren van een browser plug-in voorkomen dat de, door de cookie verzamelde, gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google gestuurd worden en/of verwerkt worden. Hier vindt u de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

11. Bewaartermijn

In zoverre niet expliciet anders aangegeven slaan wij persoonsgegevens slechts zo lang op als nodig is voor hetgeen waarvoor wij ze gebruiken en nodig hebben. In sommige gevallen is het wettelijk verplicht gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld bij belasting- en handelsrecht. Is dit het geval, slaan wij uw gegevens ook alleen hiervoor op. Wij verwerken deze gegevens niet, en wissen zodra de wettelijke opslagtermijn is verstreken.

12. Uw rechten als betrokkene met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens

De wetgeving die van toepassing is ziet voor dat u meerdere rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u hiervan gebruik wil maken, dan richt u per e-mail of post – onder vermelding van uw volledige gegevens, zodat wij u eenduidig kunnen identificeren – aan het in 1. genoemde adres. Hieronder vind u een overzicht van uw rechten.

 1. Recht van inzage en bevestiging
  U heeft recht op een overzichtelijke manier te ervaren hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. In detail: u heeft te allen tijde het recht van ons bevestigd te krijgen of wij uw betreffende persoonsgegevens verwerken. Is dit het geval, heeft u het recht, zonder vergoeding, van ons informatie verstrekt te krijgen over de over u opgeslagen persoonsgegevens, alsook een kopie van deze gegevens te verlangen. Bovendien heeft u recht op de volgende informatie:
  • de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt;
  • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
  • de ontvanger of categorieën van ontvanger, die inzicht hebben in persoonsgegevens of deze nog krijgen, met nadruk op ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, hoe lang gepland is dat de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die bepalen hoelang wordt opgeslagen;
  • het recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, of het beperken van het verwerken door de verantwoordelijke, of het recht hiertegen bezwaar te maken;
  • recht tot het indienen van een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens;
  • indien uw persoonsgegevens niet bij u verzameld worden, alle informatie over de oorsprong van deze gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling, naar artikel 22 lid 1 en 4 AVG en, minstens in deze gevallen, duidelijke informatie welke methode en logica gebruikt worden en wat de strekking en het voorziene effect van een zulke verwerking voor u betekend.

  Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derdeland of een internationale organisatie, dan heeft u naar artikel 46 AVG het recht geïnformeerd te worden over passende garanties met betrekking tot de doorgave.

 2. Recht op rectificatie
  U heeft recht van ons rectificatie of aanvulling te verlangen met betrekking tot uw persoonsgegevens. In detail: u heeft het recht van ons te verlangen dat wij onmiddellijk ervoor zorgen dat u betreffende incorrecte persoonsgegevens gecorrigeerd worden. Met het oog op het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht complementering van ons te verlangen bij incomplete persoonsgegevens – ook doormiddel van een aanvullende verklaring.
 3. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
  Er zijn een aantal gevallen waarbij wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwijderen. U heeft het recht naar artikel 17 lid 1 AVG van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Bovendien zijn wij verplicht in de volgende gevallen uw gegevens te wissen:
  • De persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn niet meer nodig.
  • U trekt uw toestemming in, die de basis vormde om naar artikel 6 lid 1 zin 1a AVG de gegevens te verwerken, en wij hebben geen andere wettelijke basis om de gegevens verder te verwerken.
  • U tekent bezwaar aan naar artikel 21 lid 1 AVG tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en er liggen geen gegronde redenen voor, voor het verwerken van de gegevens. Of u tekent bezwaar aan tegen het verwerken van uw persoonsgegevens naar artikel 21 lid 2 AVG.
  • Uw persoonsgegevens worden ongeoorloofd verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen, te voldoen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de diensten van de informatiemaatschappij naar artikel 8 lid 1 AVG.

  Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en indien wij naar artikel 17 lid 1 AVG verplicht zijn deze te verwijderen, dan treffen wij – met het oog op de technische mogelijkheden en aangebrachte implementeringskosten, ook van de technische soort – maatregelen om de verantwoordelijke gegevensverwerker erover in kennis te stellen dat u verlangt dat alle links naar deze persoonsgegevens, of kopieën of replicaties van deze gegevens gewist worden.

 4. Het recht op beperking van de verwerking
  Er zijn een aantal gevallen waarbij u het recht heeft van ons een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Concreet: u heeft het recht een beperkte verwerking van gegevens te verlangen in volgende gevallen:
  • u bestrijdt dat de persoonsgegevens juist zijn, en wel voor een tijdspanne die ons de mogelijkheid geeft te controleren of de persoonsgegevens juist zijn, het verwerken ongeoorloofd gebeurt en u het niet eens bent met het verwijderen van persoonsgegevens en in plaats daarvan verlangt hebben naar een beperkte verwerking van persoonsgegevens;
  • indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, u deze echter nodig heeft voor honorering uitoefening of verdedigen van rechtsaanspraken, of
  • u bezwaar heeft ingediend tegen het verwerken naar artikel 21 lid 1 AVG, zolang niet vaststaat of de legitieme belangen van de onderneming tegen de uwe overwegen.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens / dataportabiliteit
  U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens van ons machine leesbaar te krijgen, over te dragen, of van ons te laten overdragen. In detail: u heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een machine leesbaar formaat te krijgen, dat gestructureerd en gebruikelijk is. U heeft ook het recht deze gegevens een andere verantwoordelijke door te geven zonder dat wij u hierin verhinderen, indien de verwerking gebeurt op basis van toestemming naar artikel 6 lid 1 zin 1 a AVG of artikel 9 lid 2 a AVG of op basis van een overeenkomst naar artikel 6 lid 1 zin 1 b AVG gebeurt, en het verwerken gebeurt door middel van geautomatiseerde processen. Indien u uw recht op gegevensportabiliteit uitoefent naar lid 1 heeft u het recht erop dat de persoonsgegevens direct door ons aan de andere verantwoordelijke worden overgedragen, zover dit technisch mogelijk is.
 6. Recht van bezwaar
  U heeft het recht ook tegen onze rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar in te dienen, indien uw specifieke situatie hiervoor grondslag geeft en onze belangen bij de verwerking niet overwegen. In detail: u heeft het recht uit redenen die gebonden zijn aan uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van u betreffende persoonsgegevens, verwerking naar artikel 6 lid 1 zin 1 e of f AVG; dit geldt ook voor profiling op basis van een van deze bepalingen. Wij verwerken de persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende redenen met beschermend karakter voor het verwerken kunnen voorwijzen, die uw interesses, rechten en vrijheid overwegen, of indien het verwerken dient voor het honoreren, uitoefenten of verdedigen van rechtsaanspraken. Indien persoonsgegevens door ons worden verwerkt om directmarketing te voeren, dan heeft u het recht te allen tijde bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw gegevens voor zulk soort reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profiling, indien dit met zulk soort directmarketing in verbinding staat. U heeft het recht, uit redenen die ten grondslag liggen aan uw specifieke situatie, bezwaar in te dienen tegen het verwerken van u betreffende persoonsgegevens die worden verzameld voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statische doeleinden naar artikel 89 lid 1 AVG, tenzij dit noodzakelijk is voor openbaar belang.
 7. Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling
  U heeft het recht niet uitsluitend onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming – inclusief profiling – die u tegenover rechtsgevolgen heeft of u op een vergelijkbare manier schaadt. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde gegevens.
 8. Het recht uw instemming met betrekking tot gegevensbeschermingsvoorschriften in te trekken
  U heeft het recht te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te trekken.
 9. Recht op bezwaar een controlerende instantie. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een controlerende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkt of de plaats van de vermoede schending, indien u ervanuit gaat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

13. Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij doen ons uiterste best de veiligheid van uw gegevens, in het kader van de geldende wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en de technologische mogelijkheden, te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden bij ons gecodeerd overgedragen. Dit geldt voor uw gebruikerslogin en alle daarin voorgenomen acties. Wij maken gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer), wij maken u erop attent dat gegevensoverdracht via het Internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s herbergen kan. Een volledige bescherming van gegevens tegen derden is onmogelijk. Om uw gegevens te beschermen houden wij ons aan de in Artikel 32 AVG beschreven veiligheidsmaatregelen van organisatorische en technische aard. Deze passen wij aan aan de actuele technische stand.

Wij garanderen ook niet dat ons aanbod voor bepaalde tijden beschikbaar is; storingen, onderbrekingen en uitval kunnen niet worden uitgesloten. De door ons gebruikte servers worden regelmatig en zorgvuldig zeker gesteld.

14. Het doorgeven van gegevens aan derden, geen doorgave van gegevens in het niet-EU gebied

Normaalgesproken gebruiken en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen binnen ons bedrijf. Indien wij, om aan de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen, een derde inschakelen (Bijvoorbeeld een logistiekpartner), krijgen deze derden alleen persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn om hun dienst te kunnen vervullen.

In het geval dat wij bepaald delen van de gegevensverwerking detacheren (“verwerker”) verplichten wij de verwerker ertoe de persoonsgegevens alleen te verwerken op een manier die overeenkomt met de criteria van de wet bescherming persoonsgegevens en te zorgen voor de bescherming van rechten van de betroffene persoon.

Het doorgeven van gegevens aan instanties of personen buiten de EU, behalve in het geval van het intreden zoals beschreven in paragraaf 4, gebeurt niet en is ook niet gepland.

15. Aanpassingen

Van tijd tot tijd is het nodig de bovenstaande informatie met betrekking tot gegevensbescherming en privacy aan te passen. Wij behouden ons het recht voor deze bestemmingen te veranderen. De aangepaste versie van de privacyverklaring publiceren wij ook hier. Indien u ons later nog eens bezoekt, raden wij u aan de privacyverklaring nog een keer door te lezen.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 7 november 2019.